Unit Trust – Apa Yang Anda Perlu Tahu Sebelum Melabur

Ingin melabur dalam unit trust? Pastikan anda bertanya soalan-soalan berikut kepada ejen anda sebelum melabur. Adakah dana unit amanah ini berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti? Semua produk unit amanah mestilah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia (SC). Untuk memastikan produk pelaburan itu didaftarkan dengan SC, hubungi: 03-6204 8000 dan minta untuk disambungkan kepada Jabatan Tabung Amanah dan Pelaburan atau lawati laman web SC di www.sc.com.my Sudah berapa lamakah syarikat unit amanah itu beroperasi? Apakah rekod atau prestasi syarikat itu dalam memberikan pulangan kepada pelabur? Laporan tahunan dapat memberikan maklumat berkenaan rekod prestasi dan pengalaman sesuatu syarikat unit amanah, termasuklah syarikat yang menguruskan […]

Read more