Perbandingan Medical Card Dengan Annual Limit VS Medical Card TANPA Annual Limit

  Contoh simulasi perbandingan di antara; a. Medical card dengan annual limit, dan b. Medical card TANPA annual limit. Contoh di atas, lifetime limit kedua-dua kad adalah sama iaitu RM1 JUTA. Satu jumlah yang tinggi. Yang membezakan kedua-duanya ialah ANNUAL LIMIT. Satu mempunya limit RM100,000 manakala satu lagi TIADA LIMIT TAHUNAN. Contoh situasi di atas, memerlukan kos rawatan kanser sebanyak RM300,000, akan memberi perbezaan pada berapa yang perlu ditanggung oleh pelanggan. Bagi medical card dengan annual limit RM100,000, maka hanya RM100,000 sahaja yang ditanggung oleh medical card. Manakala baki lagi RM200,000 ditanggung oleh peserta – satu jumlah yang besar. Berbeza […]

Read more