Kepentingan waiver dan perlindungan kepada pembayar dalam takaful dan insurans
Kepentingan waiver dan perlindungan kepada pembayar dalam takaful dan insurans

Kepentingan waiver dan perlindungan kepada pembayar dalam takaful dan insurans

Salah satu ciri penting dalam polisi takaful atau insurans adalah waiver (pengecualian) atau payor secure iaitu perlindungan kepada pembayar. Ciri ini sangat penting sama ada untuk polisi yang dibayar sendiri atau polisi yang dibayar oleh pihak ketiga.

Waiver membolehkan pemegang polisi yang disahkan menghidap salah satu daripada 36 penyakit kritikal dikecualikan pembayaran tetapi masih menikmati perlindungan takaful.

Manakala bagi payor secure pula melindungi pembayar yang mengalami cacat kekal atau kematian. Contohnya seorang ibu atau bapa yang mengambil polisi takaful untuk anak akan dikecualikan pembayaran jika meninggal dunia atau cacat kekal. Polisi tersebut akan menjadi percuma sehingga anak mencapai usia 20 tahun.

Payor secure hanya dibenarkan untuk polisi yang dibayar oleh ibu/bapa kepada anak atau antara suami dan isteri.

Leave a Reply