Skop Perkhidmatan MyPusaka

Skop Perkhidmatan MyPusaka

Rancang

  • Wasiat
  • Hibah
  • Amanah
  • Dana Pantas

Urus

  • Kaunseling waris
  • Proses urus pusaka di Pejabat Pusaka Kecil atau di Mahkamah Tinggi

Manafaat

  • Perjanjian keluarga
  • Pecah geran tanah
  • Pecah lot tanah
  • Surat ikatan amanah

Leave a Reply