INSTITUSI YANG MENGENDALIKAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA DAN UNDANG-UNDANG BERKAITAN

Urusan pembahagian harta pusaka di kendalikan oleh empat institusi yang telah ditetapkan bidang kuasa masing-masing. Mereka adalah: AMANAH RAYA BERHAD (pusaka ringkas)Mengendalikan harta si mati yang hanya meninggalkan harta alih sahajadan nilainya tidak melebihi RM 600,000 berpandukan kepada AktaPerbadanan Amanah Raya Berhad (Akta 532).Contohnya: sekiranya si mati hanya meninggalkan wang simpanan diinstitusi kewangan (BSN, ASB, Tabung Haji, KWSP), kenderaan (kereta, motosikal), saham, dividen dan sebagainya. SEKSYEN PEMBAHAGIAN PUSAKA/ PEJABAT TANAH (pusaka kecil) Di peringkat negeri atau daerah dikenali sebagai Unit Pembahagian Pusaka, mengendalikan harta si mati yang meninggalkan harta tak alih (tanah) sahaja atau harta tak alih beserta dengan harta […]

Read more